Akt małżeństwa to oficjalny dokument potwierdzający zawarcie związku małżeńskiego pomiędzy dwoma osobami. Jest on wydawany przez odpowiedni Urząd Stanu Cywilnego w kraju, w którym małżeństwo zostało zawarte. Aby móc wykorzystać ten dokument na terenie innych krajów, jego treść musi być przetłumaczona na język urzędowy danego kraju. Dlatego tłumaczenia aktów małżeństwa staje się konieczne, w sytuacji, gdzie małżeństwo jest zawarte w jednym kraju, a tłumaczenie aktu małżeństwa jest wymagane w innym kraju do uzyskania wizy, procesu imigracyjnego, czy załatwienia wszelkich formalności, które wymagają potwierdzenia statusu małżeństwa.

Z uwagi na ważność dokumentu, tłumaczenie aktu małżeństwa wymaga tłumaczenia przysięgłego z pieczęcią tłumacza zaprzysiężonego przez sąd i wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych. Dlatego jako profesjonalne biuro tłumaczeń VERTE zapewniamy kompleksowe usługi w zakresie tłumaczenia różnego rodzaju aktów stanu cywilnego, w tym tłumaczenie aktu urodzenia, małżeństwa oraz zgonu.

 

Tłumaczenie przysięgłe aktu zawarcia związku małżeńskiego


Tłumaczenie przysięgłe aktu małżeństwa to tłumaczenie, które jest poświadczone przez tłumacza przysięgłego. Tłumacz przysięgły to osoba, która posiada uprawnienia do dokonywania tłumaczeń przysięgłych, które mają moc prawną i są wiążące w urzędach i instytucjach państwowych. Tłumacz przysięgły swoją pieczęcią zaświadcza zgodność tłumaczenia aktu małżeństwa z oryginalnym dokumentem.

Tłumaczenie przysięgłe aktu zawarcia związku małżeńskiego jest gwarancją, że tłumaczenie zostało wykonane zgodnie z wymogami prawidłowego przekładu i jest wiarygodne w kontekście prawnym. Aby zapewnić prawidłowe tłumaczenie aktu ślubu ważne jest, aby skorzystać z usług profesjonalnego biura tłumaczeń, gdzie otrzymają Państwo tłumaczenie dokumentów według kryteriów wymaganych przez Urząd Stanu Cywilnego zgodnie z przepisami prawnymi.

Wykwalifikowany zespół tłumaczy przysięgłych w naszym biurze zapewnia tłumaczenia dokumentów i zaświadczeń z języka źródłowego na inny język obcy z zachowaniem najwyższych standardów jakości. Oprócz tłumaczeń pisemnych, wykonujemy również tłumaczenia ustne w urzędzie stanu cywilnego. Obecność tłumacza przysięgłego podczas ślubu czy wpisu dziecka do księgi urodzeń, gdy jedno z rodziców nie włada językiem urzędowym danego kraju, np. językiem polskim jest konieczna.

 

Skontaktuj się z nami
 

Tłumaczenie aktu małżeństwa na angielski


Tłumaczenie aktu małżeństwa na język angielski jest często potrzebne ze względu na powszechność tego języka jako międzynarodowego środka komunikacji. W przypadku zawierania małżeństwa za granicą konieczne może być przedstawienie tłumaczenia zaświadczenia aktu małżeństwa w urzędzie imigracyjnym, aby uzyskać odpowiednie dokumenty lub wizy. Tłumacz przysięgły specjalizujący się w tłumaczeniach prawnych może zapewnić dokładne tłumaczenie aktu małżeństwa na język angielski, uwzględniając wszelkie terminy prawne i formalne, które są istotne dla danego kraju.

Tłumaczenie aktu małżeństwa musi być wykonane zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami i musi być podpisane i opatrzone pieczęcią tłumacza przysięgłego. Taki dokument będzie akceptowany jako dokument urzędowy w kraju, do którego dana osoba się ubiega. Przygotowanie pełnego, poprawnego tłumaczenia może pomóc uniknąć problemów przy legalizacji statusu małżeńskiego za granicą. Tłumaczenia ustne przysięgłe są również ważną czynnością wykonywaną przez tłumacza przysięgłego w urzędach czy u notariusza.

 

Nasi doświadczeni tłumacze ustni bezbłędnie, biegle i najwyższą znajomością języka pomogą Państwu w różnych czynnościach wymagających obecności tłumacza w urzędzie.

 

Tłumaczenie aktu małżeństwa na polski na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego


Tłumaczenie aktu małżeństwa na język polski jest potrzebne w sytuacjach, gdy akt małżeństwa został wydany w innym kraju i musi być przedstawiony w polskim urzędzie lub instytucji. Dokument ten może być również wymagany przez polskie służby konsularne w przypadku ubiegania się o wizę lub uzyskiwania dokumentów potwierdzających status małżeństwa. Tłumacz przysięgły posiadający wiedzę z zakresu prawa i umiejętności tłumaczenia na język polski dokona profesjonalnego przekładu aktu małżeństwa, zapewniając jego poprawność i wierność oryginałowi.

 

Zapraszamy do skorzystania z usług naszego biura tłumaczeń, w tym tłumaczenia aktów stanu cywilnego. Do każdego zlecenia podchodzimy z należytą starannością i skrupulatnością, aby zapewnić pełną satysfakcję naszych klientów.

 

Złożenie zlecenia
 

tłumaczenie aktu małżeństwa