Budowanie kariery naukowej we współczesnym świecie nie jest możliwe bez dotarcia do szerokiego grona odbiorców, w kraju i za granicą. Publikowanie na łamach specjalistycznych czasopism wyników badań, artykułów i publikacji naukowych to warunek sine qua non naukowego rozwoju. Aby zaistnieć na europejskim i światowym forum trzeba publikować swoje prace w obcych językach, a świadczone przez nas tłumaczenia artykułów naukowych m.in. na angielski cechuje bezbłędność i profesjonalność, która jest wymagana przed redaktorów zagranicznych czasopism.

 

Tłumaczenia artykułów i publikacji naukowych


Najczęściej używanym językiem w tłumaczeniach publikacji naukowych jest oczywiście język angielski, co wynika z faktu, że wszelkie teksty naukowe powinny mieć swoje tłumaczenie na angielski. Od wielu lat, bazując na sporym doświadczeniu, zapewniamy tłumaczenie publikacji naukowych wykonywane przez native speakera języka angielskiego. Przekonaliśmy się, że tylko tłumaczenie publikacji naukowych wykonane przez rodowitego Anglika gwarantują najwyższą jakość, która spotyka się z uznaniem redaktorów i nie wymaga ponownej korekty.

Znamy przypadki, kiedy to pracownicy Uczelni Wyższych próbują sami tłumaczyć dokumenty, i nie ma w tym nic złego, o ile ich poziom językowy jest wysoki. W innym przypadku taki artykuł często spotyka się ze zwrotem i licznymi komentarzami recenzenta co do wymogu poprawienia błędów ortograficznych i stylistycznych.

Biuro Tłumaczeń VERTE Rzeszów zajmuje się zarówno profesjonalnym tłumaczeniem naukowym, jak również ułożeniem artykułu według wymogów danego wydawnictwa.

 

Tłumacz artykułów naukowych online


Tłumaczenia artykułów naukowych i specjalistycznych tekstów stanowi kategorię wyjątkowo trudną. Treści zawarte w tych tekstach, obejmujące często mało popularne i bardzo wąskie dziedziny poszczególnych dyscyplin, są dla tłumacza prawdziwym sprawdzianem kompetencji i umiejętności. Ważne jest nie tylko doskonałe przygotowanie językowe, ale również gruntowna znajomość dyscypliny naukowej, której przekład dotyczy, czy to z zakresu techniki, nauk ścisłych, pedagogiki, ekologii czy… wirtualnej rzeczywistości. Tutaj znajomość odpowiedniej terminologii, niekiedy bardzo niszowej, jest kluczowa. Niezwykle ważny jest też styl tłumaczenia, czyli styl naukowy, bardziej formalny, charakteryzujący się specyficzną składnią i słownictwem. Dlatego zatrudniani przez nas tłumacze artykułów naukowych to zweryfikowani native speakerzy, posiadający ogromny dorobek i doświadczenie w tłumaczeniu setek a może już nawet tysięcy stron.

Merytoryczna znajomość określonej dyscypliny musi być nieustannie „aktualizowana”, przez co rozumiemy nieustanny wysiłek tłumacza artykułów naukowych, aby się dokształcać w poszczególnych dziedzinach. Nasi tłumacze posiadają najwyższe kwalifikacje i wykonują tłumaczenia artykułów naukowych z najbardziej różnorodnych i wymagających dyscyplin. Ich wieloletnie doświadczenie, znajomość specjalistycznej terminologii i nieustannie uzupełniana wiedza gwarantują, że wykonane tłumaczenia będą na najwyższym poziomie, rzetelne i profesjonalne.

 

Skontaktuj się z Nami
 

Korekta językowa, Proofreading


Kolejną usługą obok tłumaczenia jest korekta językowa wykonywana przez native speakera języka docelowego, czyli tzw. proofreading tekstów naukowych. Jej celem jest dopracowanie tłumaczonego tekstu, wyłapanie błędów, tak aby ostateczny przekład spełnił oczekiwania najbardziej wymagających recenzentów. I w tym miejscu chcielibyśmy poruszyć ważną kwestię. Aby korekta była jak najlepsza, potrzebujemy zarówno tekstu w języku angielskim, jak i oryginalnego tekstu w języku polskim np., tak aby móc odnieść się do tekstu źródłowego i sprawdzić co autor miał na myśli. W przypadku braku tekstu oryginalnego czasem niezbędne są konsultacje z autorem celem wyjaśnienia niektórych zagadnień. W przypadku korekty czy tłumaczenia artykułów naukowych również bardzo ważną rolę odgrywa bibliografia, która pozwala tłumaczowi na wgląd i zweryfikowanie merytoryczne tłumaczonego tekstu. Każda wykonana przez nasze biuro korekta, a specjalizujemy się w usłudze proofreading, czyli sprawdzenia tłumaczenia na angielski, to rzetelnie, skrupulatnie i dokładnie przeanalizowany tekst, który Państwo nam prześlą do sprawdzenia.

 

Rzetelne tłumaczenia artykułów naukowych


Jakie dokumenty mogą nam Państwo powierzyć do tłumaczenia? 


 

Zapraszamy do przesłania tekstów do wyceny
 

Złożenie zlecenia