Tłumaczenia ukraiński przysięgłe


Jeśli potrzebują Państwo tłumaczenia przysięgłego z języka ukraińskiego na polski, to zapraszamy do naszego biura tłumaczeń w Rzeszowie. Tłumaczymy wszystkie dokumenty urzędowe: akty urodzenia, akty małżeńska, dyplomy, suplementy do dyplomów, świadectwa ze szkoły, wykonujemy również tłumaczenia przysięgłe z języka ukraińskiego na język angielski, nawet jeśli potrzebne jest tłumaczenia ekspresowe z dnia na dzień. Nasz tłumacz polsko-ukraiński przygotuje dla Państwa także tłumaczenia z języka polskiego na ukraiński.

Realizujemy tłumaczenia ukraiński przysięgłe sprawnie i rzetelnie. Proszę jednak pamiętać, że w przypadku tłumaczenia dokumentów ukraińskich i zapisanych tam nazwisk, potrzebujemy wglądu do Państwa paszportu, bo zapis nazwisk musi być taki sam jak w paszporcie tzn. zapisany pismem łacińskim według oficjalnej transliteracji ukraińskiej obowiązującej w chwili wydawania paszportu. Jest to bardzo ważne, bo każda rozbieżność uważana jest za błąd w transliteracji. Dlatego proszę pamiętać o przedstawieniu nam paszportu, ponadto obywatel Ukrainy, wypełniając w Polsce dokumenty wymagające podania imienia i nazwiska, np. kiedy podejmuje pracę bądź studia, posługuje się łacińską transliteracją ze swego paszportu, nie ukraińską cyrylicą.

 

Tłumaczenie z języka ukraińskiego proces zlecenia


tłumaczenia ukraiński

                        Wyślij e-mail do biura             Analiza tekstu i wycena               Akceptacja ceny i terminu            Tłumaczenie tekstu                     Oddanie zlecenia

 

Profesjonalnie podchodzimy do procesu tłumaczenia języka ukraińskiego. Doświadczenie i elastyczność w rozwijaniu całego procesu realizacji tłumaczenia pozwalają nam na modyfikacje i takie dopasowanie tłumaczy z języka ukraińskiego i programów tłumaczeniowych, aby dostarczyć najlepsze rozwiązanie dla danego zlecenia. Cały proces — konwertowanie i przygotowanie dokumentu do wyceny, przeanalizowanie przesłanego dokumentu pod kątem specjalizacji i dopasowanie odpowiedniego tłumacza języka ukraińskiego— przebiega sprawnie i zwykle w ciągu 30 minut możemy przedstawić wycenę.

 

Zlecenie tłumaczenia ukraiński można przesłać bezpośrednio na adres mailowy: biuro@verte-tlumaczenia.pl lub przy pomocy naszego formularza do zlecania tłumaczeń.

 

Złożenie zlecenia
 

 

Tłumacz ukraiński Rzeszów


Biuro tłumaczeń VERTE Rzeszów języka ukraińskiego wykonuje tłumaczenia przysięgłe i zwykłe realizowane przez tłumaczy polsko ukraińskich w obrębie dwóch języków obcych, to znaczy z języka ukraińskiego na inny język obce, taki jak:

Współpracujemy z firmami z zagranicy, dla których realizujemy tłumaczenia ukraiński z różnych branż, w trybie zwykłym i przyspieszonym. Biegłość, którą posiada tłumacz przysięgły ukraiński z naszego biura Verte Rzeszów, gwarantuje poprawność tłumaczenia, zarówno pod kątem samego języka, jak i zastosowania odpowiednich sformułowań właściwych dla kontekstu i danej branży czy specyfiki tekstu. Dlatego w naszym biurze tłumaczenia na ukraiński i z ukraińskiego są wykonywane przez ukraińskiego tłumacza i rodzimych użytkowników danego języka. Bo wiemy, że jest to gwarancją bezbłędności i profesjonalności tłumaczenia. Stawiamy na jakość tłumaczeń, bo zależy nam, aby wykonywać naszą pracą dobrze.

 

Tłumaczenia na język ukraiński


Ukraina to kraj, z którym sąsiadujemy, a język polski i język ukraiński wydają się być podobne. To prawda, oba należą do grupy języków słowiańskich i podobieństwa i zapożyczenia występują i w polskim i w ukraińskim, ale gdy bliżej przyglądamy się, to polskiemu bliżej jest do języka słowackiego czy czeskiego, a ukraińskiemu do języka rosyjskiego. Podobieństwo naszych słowiańskich języków nie jest tak duże, dlatego tłumaczenia z języka ukraińskiego na polski czy z języka polskiego na ukraiński należą do stałej oferty naszego biura tłumaczeń. Zwłaszcza gdy chodzi o dokumenty ukraińskie urzędowe takie jak akty urodzenia, akty małżeństwa, umowy, w tym umowy z pracodawcą czy dokumenty ze studiów. Wykonujemy tłumaczenia ukraiński dla osób prywatnych i firm. Serdecznie zapraszamy.

 

Słownik polsko-ukraiński


Jeśli chcesz poznać podstawowe słówka z języka ukraińskiego zapraszamy od pobrania naszego słownika zawierającego od razu ułatwienie jak wymawiać poszczególne słówka.

 

Pobierz słownik