Pracownicy Uczelni Wyższych w pracy naukowej zobligowani są do publikowania artykułów naukowych składających się na dorobek naukowy z dziedziny, którą zgłębiają w ośrodkach naukowych. Obecnie na świecie obserwuje się dynamiczne zmiany w procesie komunikacji i dostępie do informacji, stąd wielu pracowników Uczelni Wyższych decyduje się na upowszechnienie i informowanie o swoich osiągnięciach w Internecie, udostępniając swoje osiągnięcia w dalszych kręgach naukowych poza własną uczelnią czy krajem, co z kolei wymaga  tłumaczenia publikacji naukowych na język angielski będący powszechnie wybieranych językiem w komunikacji. Tłumaczenia  z angielskiego to najczęściej realizowana usługa w naszym biurze.

 

Tłumaczenie publikacji naukowych i artykułów online


Tłumaczenie artykułów naukowych wymaga bezbłędnej znajomości języka obcego, stąd nasze biuro tłumaczeń VERTE Rzeszów bazując na długoletnim doświadczeniu i wypracowanym przez lata procesie tłumaczenia zatrudnia do tłumaczenia artykułów naukowych tylko i wyłączenie native speakerów języka angielskiego. Bo wiemy, że tylko rodzimy użytkownik języka angielskiego obracając się stale w kulturze i terminologii danego języka, jest w stanie profesjonalnie i na najwyższym poziomie, z zachowaniem właściwych struktur i słownictwa przetłumaczyć bezbłędnie nawet najtrudniejsze rozprawy doktorskie, raporty, sprawozdania z badań czy artykuły naukowe.

Tłumaczenia naukowe obejmują:

– artykuły w czasopismach,

– naukowe publikacje instytutów badawczych i organizacji międzynarodowych

– rozdziały książek, monografii, skryptów, podręczników, poradników

– prace doktorskie

– abstrakty

– rozprawy habilitacyjne

– prezentacje multimedialne, prelekcje,

– suplementy, wydania specjalne, dodatki

 

Proofreading/Korekta artykułów naukowych


Na zapytanie pracownika uczelni wyższej możemy również sprawdzić przetłumaczony artykuł, czyli wykonać korektę artykułów naukowych – po angielsku: proofreading artykułu. Każdy przesłany do nas artykuł jest najpierw analizowany pod kątem specyfiki tekstu i dziedziny. Ponadto aby korekta artykułu naukowego mogła być właściwie wykonana potrzebna jest również bibliografia. Zawsze potrzebujemy bibliografii, jest to dla nas i tłumacza publikacji niezbędny element pracy, dzięki któremu możemy sprawdzić właściwe zastosowanie danego słownictwa. Proofreading wykonywany jest przez tłumaczy języka angielskiego będących pracownikami uczelni wyższych, dlatego wiemy, że korekta artykułu naukowego wykonana przez nasze biuro jest bezbłędna. Nie tylko wykonujemy korektę, ale wyłapujemy literówki, błędy w polskiej wersji i niespójności w tekście pierwotnym, aktywnie współpracujemy z autorem artykułu.

Nie tylko tłumaczymy, ale tłumaczymy ze zrozumieniem, co przekłada się na pozytywne opinie recenzentów wydawnictw.

 

Layout/ Przygotowanie graficzne artykułów do druku


Zagraniczne wydawnictwa mają własne wymogi dotyczące przygotowania graficznego artykułu do publikacji. Wymogi te odnoszą się do wielkości czcionki, odstępu między wierszami, ułożenia przypisów, stopek, tabel i bibliografii. Jeśli istnieje taka potrzeba, zajmujemy się również przygotowaniem graficznym artykułu do druku. Wykonaliśmy już wiele tego typu prac dla różnych uczelni i naukowców. Tłumaczenie dla wydawnictw publikacji naukowych to nie tylko przetłumaczenie treści, ale także dostosowanie układu i składu tekstu do wymagań języka odbiorcy.

Zapraszamy do współpracy!

zapytanie ofertowe na tłumaczenie publikacji

lub zadzwoń do biura:  +48 691 94 77 86