Tłumaczenie notarialne to czynność tłumaczenia ustnego wykonywana przez tłumacza przysięgłego na potrzeby prawne, np. zakup nieruchomości, sporządzenie pełnomocnictwa lub założenie spółki. Wiele osób kojarzy osobę tłumacza przysięgłego głównie z wykonywaniem różnych tłumaczeń dokumentów urzędowych. Natomiast zawód ten obejmuje także wykonywanie tłumaczeń ustnych jednakowo w urzędach, sądach, na policji czy u notariusza właśnie. Umiejętność tłumaczenia ustnego wymaga znacznie wyższych kompetencji niż tłumaczenie pisemne. Tłumaczenia ustne podczas sporządzania aktów notarialnych są o wiele trudniejsze, gdyż trzeba posiadać nie tylko ogromną wiedzę w danej dziedzinie, ale również bogaty zasób słownictwa. Proces ten wymaga także skupienia i odporności na stres, gdyż łatwo tutaj o pomyłkę.

 

Tłumaczenie aktu notarialnego

Tłumacz ustny wykonuje nie tylko tłumaczenie notarialne, jego obecność jest również wymagana, gdy osoba dokonująca jakąś czynność prawną, nie zna języka obowiązującego w danym kraju, w danym urzędzie i wówczas potrzebuje pomocy tłumacza, który biegle posługuje się zarówno jej językiem, jak i językiem urzędowym w danym kraju. Obecność tłumacza wymagana jest także podczas ślubów cywilnych, czy rejestracji dziecka po urodzeniu, a także podczas rozpraw sądowych oraz przesłuchań policyjnych i czynności notarialnych dotyczących zakupu nieruchomości lub udzielenia pełnomocnictwa. W takich przypadkach tłumaczem nie może być pierwsza lepsza osoba znająca dany język, lecz tłumacz notariusz oficjalnie zaprzysiężony przez Ministerstwo Sprawiedliwości i posiadający uprawnienia do wykonywania takich czynności. Tłumaczenie aktu notarialnego musi być wykonane przez tłumacza uwierzytelnionego. Dokumenty takie jak akty notarialne są jednymi z tych, które wymagają tłumaczenia przez profesjonalistę. Nie można ich przetłumaczyć samodzielnie ani poprzez korzystanie z translatora internetowego, ponieważ muszą one spełniać określone wymogi formalne. Ponadto bardzo często dokumenty te mają charakter poufny, a ich treść może mieć duże znaczenie dla osoby, która je otrzyma.

 

Tłumaczenie ustne u notariusza

Podczas czynności notarialnych, w których bierze udział obcokrajowiec obecność tłumacza przysięgłego, jest konieczna, aby obie strony zrozumiały się bezbłędnie. Stawki tłumaczy języka angielskiego będą niższe niż w przypadku języków rzadkich z uwagi na to, iż jest on bardzo powszechny. Obcokrajowiec, którego językiem ojczystym nie jest  język angielski, może zamówić usługę tłumaczenia przysięgłe aktów notarialnych tego języka pod warunkiem, że posługuje się nim biegle, ponieważ notariusz może odmówić podpisania aktu notarialnego, gdy okaże się, że dana osoba jednak nie zna języka na takim poziomie, jaki deklarowała.

Tłumaczenie notarialne to zwykłe tłumaczenie à vista. Nazwa ta pochodzi z języka włoskiego i oznacza „na pierwszy rzut oka”. Proces ten polega na odczytaniu przez tłumacza konkretnego aktu notarialnego i tłumaczeniu go ustnie na bieżąco. Tłumaczenie u notariusza wymaga dużej znajomości żargonu prawniczego oraz szybkiego myślenia, aby poprawnie przełożyć tekst. Jednak tłumacz powinien zapoznać się wcześniej z tematyką aktu notarialnego w celu jak najwyższej jakości przekładu.

 

Skontaktuj się z Nami
 

Tłumaczenie ustne cena za godzinę

Jeśli chodzi o wynagrodzenie – w przypadkach tłumaczeń w sądzie lub na policji – wypłacane ono jest przez dany organ powołujący tłumacza, czyli sąd lub policję i jest to stawka ustalona w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego. Natomiast gdy usługa ta zostanie zamówiona przez osobę prywatną lub firmę np. na spotkanie u notariusza, lub w urzędzie wówczas stawka ustalana jest za blok godzinny tłumaczenia, który równa się 1 godzinie zegarowej. Nawet jeśli usługa trwa krócej, opłatę pobiera się za cały blok. W przypadku tłumaczeń wyjazdowych, czyli poza siedzibą biura tłumacza, np. na konferencję lub szkolenia, dolicza się także stawkę za dojazd tłumacza na miejsce. Tutaj natomiast 1 blok liczony jest jako 4 godziny zegarowe. Co więcej, tłumaczenie ustne cena za godzinę możemy podzielić na 2 rodzaje:

Z uwagi na większy stopień trudności tłumaczeń ustnych stawka za nie jest uzależniona od stopnia zaawansowania języka specjalistycznego tłumaczonych spotkań branżowych, np.: z branży medycznej, prawniczej, technicznej, itp.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi umiejętnościami i skorzystania z tłumaczenia aktów notarialnych.

 

Złożenie zlecenia