Wśród dokumentów urzędowych, które są stale tłumaczone w naszym biurze, akt urodzenia stanowi jeden z podstawowych dokumentów, który podlega tłumaczeniu przysięgłemu. Ten dokument wydawany jest przez Urząd Stanu Cywilnego i potwierdza tożsamość i obywatelstwo danej osoby. W naszym biurze wykonujemy tłumaczenia przysięgłe aktu urodzenia na różne języki obce w sytuacjach, kiedy wymagane jest tłumaczenie na język obcy w celu załatwienia spraw w urzędach poza granicami kraju. Nie każdy wie, że zawód tłumacza przysięgłego został powołany właśnie z myślą o urzędach, policji czy sądach, dla których to właśnie zaprzysiężony tłumacz przysięgły sporządza tłumaczenie aktu urodzenia, identyczne jak oryginał, jednocześnie poświadczając zgodność swojego tłumaczenia z dokumentem przedstawionym mu do wglądu.

Tłumacz przysięgły to jakby kolejny urzędnik, tylko ze znajomością języka obcego, którego tłumaczenie jest oficjalnie akceptowanym dokumentem w urzędach za granicą. Dokumenty do tłumaczenia przyjmuje bezpośrednio nasze biuro tłumaczeń Verte Rzeszów osobiście lub mailowo. Nasi tłumacze języków obcych dokładają wszelkich starań, aby ciągu jednego dnia lub z dnia na dzień wykonać dla Państwa profesjonalne tłumaczenia przysięgłe, na język jaki jest wymagany.

 

Kto wykonuje tłumaczenia aktów urodzenia?


Tłumaczenie aktu urodzenia może być wykonane wyłącznie przez tłumacza przysięgłego, czyli osobę uprawnioną do wykonywania tłumaczeń dokumentów urzędowych. Tłumacz przysięgły ma obowiązek zgodnie ze standardami dostarczyć tłumaczenie, tak aby było akceptowane w każdym urzędzie za granicą. Taki dokument musi zatem posiadać pieczątkę tłumacza przysięgłego, wraz z podpisem osoby wykonującej tłumaczenie przysięgłe aktu urodzenia.

W biurze tłumaczeń VERTE w Rzeszowie można zlecić tłumaczenie aktów urodzenia na różne języki, w tym tłumaczenia aktu urodzenia na język angielski, niemiecki, włoski, ukraiński, hiszpański czy francuski. Dzięki profesjonalnemu podejściu i wiedzy tłumacza przysięgłego możesz mieć pewność, że tłumaczenie będzie dokładne i uznawane przez instytucje urzędowe.

 

Tłumaczenie aktu urodzenia na polski


Tłumaczenie aktu urodzenia na polski jest niezbędne w przypadku, gdy potrzebujemy go w Polsce w celu załatwienia różnego rodzaju formalności. Dotyczy to między innymi takich sytuacji jak ubieganie się o paszport (gdy dziecko urodziło się poza granicami Polski), zawarcie związku małżeńskiego, czy podczas postępowania sądowego. Akt urodzenia jest najważniejszym dokumentem, który potwierdza tożsamość osoby. Dlatego tłumaczenia aktów urodzenia na język polski są wykonane solidnie, szybko i pozwalają na bezproblemowe załatwianie spraw, gdzie takie tłumaczenie jest wymagane.

 

Tłumaczenie aktu urodzenia na angielski


Tłumaczenie aktu urodzenia na angielski sporządzamy, gdy potrzebujemy przedstawić go za granicą, np. w celu ubiegania się o wizę, rozpoczęcia studiów lub uzyskania pracy. Profesjonalne tłumaczenie to musi być również wykonane przez tłumacza przysięgłego, aby było uznawane przez władze zagraniczne. Korzystanie z usług profesjonalnego biura tłumaczeń pozwala na uniknięcie błędów i nieporozumień związanych z tłumaczeniem. Tłumacze są doświadczeni i wykwalifikowani, co oznacza, że są w stanie dokładnie, mając wiedzę co do sporządzania tłumaczeń przysięgłych przetłumaczyć każdy dokument, w tym akt urodzenia.

 

Aby dowiedzieć się ile kosztuje przetłumaczenie dokumentu aktu urodzenia w tym przysięgłe oraz uzyskać zweryfikowane tłumaczenie dokumentów należy skontaktować się z naszym biurem tłumaczeń VERTE Rzeszów lub przesłać zlecenie tłumaczenia online. Gwarantujemy niezawodne i profesjonalne usługi, które pozwolą Ci na szybkie uzyskanie przekładu aktu urodzenia, dzięki czemu będzie on miał moc prawną w kraju docelowym.

 

Kontakt z biurem