Tłumaczenia poświadczone a przysięgłe


Tłumaczenia poświadczone a przysięgłe to terminy dotyczą tej samej czynności, czyli sporządzenia przez tłumacza przysięgłego dokumentu opatrzonego pieczęcią i wpisanego do repertorium, czyli sporządzenia tłumaczenia respektowanego przez urzędy za granicą.

Tłumacz przysięgły powoływany jest przez Sąd, aby służyć instytucjom publicznym, takim właśnie jak Sądy, Policja, Urzędy do tłumaczenia dokumentów i na mocy nadanej mu przez Sąd do sporządzania dokumentów, które właśnie dla celów tych urzędów będą wiarygodne, bo przetłumaczone przez tłumacza, który złożył przysięgę przed Sądem i zaświadcza swoim podpisem o rzetelności tłumaczenia. Tłumacz jest zobowiązany, aby wykonać tłumaczenia poświadczone identyczne pod względem treści, a swoją pieczęcią i podpisem zapewnia o zgodności tłumaczenia z przedstawionym mu dokumentem.

Taka jest rola tłumacza. Dzięki jego funkcji urzędy, sądy, policja mogą respektować dokumenty z innych krajów, bo tłumacz potwierdza, iż sporządził tłumaczenie przysięgłe identyczne z dokumentem, jakie został mu przedłożony. Dlatego tłumacz przysięgły nie może w tłumaczeniu poświadczonym nic zmienić, dopisać lub pominąć.

 

Jak sporządzane jest tłumaczenie poświadczone dokumentów?


Tłumaczenie poświadczone wykonywane przez tłumacza musi być sporządzone według określonych reguł. Posiada ono na początku adnotację, z jakiego języka, na jaki język jest sporządzane, oraz informacje o rodzaju dokumentu – czyli o tym czy tłumaczenie jest wykonane na podstawie oryginału przedłożonego tłumaczowi do wglądu, czy na podstawie kopii dokumentu. Tłumacz opisuje liczbę stron oraz sposób, w jaki będzie stosował adnotacje w tłumaczeniu. Adnotacje dotyczą np. nieczytelnych fragmentów tekstu, które tłumacz opisuje, czyli sygnalizuje w swoim tłumaczeniu – tak, aby urząd, instytucja, która otrzyma jego tłumaczenia, miała wszystkie niezbędne informacje o dokumencie. Ponadto bardzo dokładnie opisane są wszystkie pieczątki znajdujące się na dokumencie, podpisy i opłaty skarbowe.

Jeśli w tekście źródłowym pojawiają się fragmenty w innym języku, wówczas nie są one tłumaczone, a opisane przez tłumacza, a do tych fragmentów sporządza się osobne tłumaczenie poświadczone dokumentów przez kolejnego tłumacza, który jest tłumaczem przysięgłym w danej kombinacji językowej. Nasze biuro tłumaczeń Verte Rzeszów realizuje poświadczone tłumaczenia z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, czy włoskiego, ale również wiele innych takich jak tłumaczenie na niderlandzki. Wymagają one nie tylko doskonałej znajomości języka obcego i kultury, ale również szerokich umiejętności pisania formalnego.

 

Skontaktuj się z Nami
 

Jakie dokumenty wymagają tłumaczenia poświadczonego?


Wszystkie dokumenty wydane przez organy państwowe lub posiadające moc prawną jak np. umowy, licencje, dokumenty finansowe, sądowe, czy dokumenty notarialne, które mają być następnie przedłożone w innych jednostkach urzędowych lub przed urzędnikami wymagają tłumaczenia poświadczonego (inaczej nazywanego tłumaczeniem uwierzytelnionym czy przysięgłym). Należy do nich np. tłumaczenie.:

Istnieje również szeroki zakres innych dokumentów, które mogą wymagać poświadczenia tłumaczenia uwierzytelnionego. Przykłady obejmują umowy spółek i ich  statutów, odpisy z rejestru przedsiębiorców, czy zaświadczeń z urzędu skarbowego. Wszystkie te typy dokumentów powinny być przetłumaczone profesjonalnie przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje, aby zapewnić ich wiarygodność i poprawność.

 

Tłumaczenie przysięgłe – jaka cena?


Według Ministerstwa Sprawiedliwości, które określa rozporządzeniem zawód tłumacza – tłumaczenie przysięgłe rozlicza się według znaków, gdzie 1125 znaków ze spacjami stanowi jedną stronę tłumaczeniową. Tłumaczenia uwierzytelnione lub poświadczone dla potrzeb Sądów czy Policji sporządzone są według stawek określanych przez rozporządzenie. A poszczególne języki podzielone są na grupy językowe. Cena tłumaczenia zależy zatem od języka, stopnia trudności tekstu, czasu sporządzenia i czytelności dokumentu, który czasem może być sporządzony też odręcznie. Tłumaczenia przysięgłe, poświadczone, czy uwierzytelnione to usługa wymagająca wysokich kompetencji, dlatego warto skorzystać z profesjonalnych usług tłumaczeniowych oferowanych przez doświadczonych tłumaczy biura tłumaczeń Verte Rzeszów.

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty, gdzie usługa tłumaczeń jest realizowana zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi oraz wszelkimi wymaganiami jakości.

 

Złożenie zlecenia